შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-531-9 - უთარიღო


ჩვენი მწერლების დელეგაციების ერთი საზიზღარი თვისება.