შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-531-8 - უთარიღო


მშვიდობა.
1. გადაიბეჭდოს სტეკლოგრაფიაზე თითო ცალი მწერლებისათვის დასარიგებლად. წინასწარ გადაკითხულ იქნას გულდასმით.
2. დაურიგდეს მწერლებს ისე, რომ მათ იგრძნონ ამბავი.
3. დაურიგდეთ აგრეთვე მხატვრებს და <ა...>.
კარგად გაფორმდეს გამოფენა.

*
О Пушкине Гоголь.
Лермонтов, Грибоедов!
Баллада.
И Пушкин, и Гоголь.
Гений Гоголя и გალაკტიონი.
აკაკიები. ბაკაკიები.