შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-503-2 - უთარიღო


1. გამოვიდა სითხე – სისხლი და რაღაც წითელი – არა გაკერილ ადგილას.
2. აღარ სტკივა ახლა (გუშინ სტკიოდა, ეწვოდა).
3. სტერილიზებული ბინტი არაა.
4. წმინდა ვაზენილინი ვერ ვიშოვეთ ვერსად. ჭრილობაზე დამხმარი აქვს (შე¬იძლება). Душистый вазелин – ვერ გაბედა!
5. გაჭრილი კი არა გვერდით ცოტა წითლად (ძალიან მცირე).
6. მგონია, ზედმეტი იარა.
7. ძალიან აქვს დამხმარი.
8. Стерильный бинт. Чистый борный. Вазелин.
ვანები – შეიძლება თუ არა.
ბინტებში იყოს ისევ თუ არა.

ბიბკოლექტორი. რუსთაველი.