შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-502-5 - უთარიღო


Всякого рода дела.
გალაკტიონ ტაბიძე. ტ. 1.
(1). მიხეილ მშიერის.
მიხეილ გალოდნის (მშიერის) ლექსები.

მე ამ ადგილებს [ვიცნობდი] წინად...