შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-502-1 - უთარიღო


1. გადაბეჭდვა მანქანაზე დადგენილებისა.
2. გაფორმება უმაღლეს საბჭოსადმი მიმართვისა.
3. ლიტ. გაზეთში, Заря, კომუნისტი. ახ., კომუნისტი.
4. „Молод. Сталинец“. რადიო.
როგორ ჩატარდა საღამო...
თავმჯდომარე. მდივანი.