შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-12 - უთარიღო


1. სვეტები (1 ივნისი) (თუ არ ექნება, გამოიყოს).
2. ლიტფონდი: უბრალოდ.
3. მწერალთა კავშირში პრეზიდიუმის. ჩემი იუბილეის დღის დანიშვნა.
4. საუბარი რევაზ ასაევთან (ტელეფონით). კავკაზაგი. სომეხი არის.
5. (სახურავის პრობლემა).
6. დალესვა იარაღისა და ტარების დაგება.
7. ტელეფონის ფული.
8. სადაა სერგო და ტიგრანა.
9. Лечкомбинат.
შიფერი. შიფერი.
ღრმა ღელე.
Пересадин Гриша - слесарь. Семенов - инжeнер