შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-501-11 - უთარიღო


1. 2-4 - მუსხელიშვილთან ნიკო.
2. 1-2 - ლიტფონდი.
3. 1-2 - შინების მაღაზიაში (покрышки).
4. 1-2  - „ზარიაში“ (ფერაძე).
[5. მწერალთა კავშირში].
[6. პირველ სტამბაში].