შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-10 - უთარიღო


დეპეშა - იური ოკუნევისა.
დეპეშა - სუხუმის პედაგ. ინსტიტუტის.
წერილი - კატია იოსელიანის.
ტელეფ. - რუსთავის კომკავშირის მდივნის.
ფიქსაცია - 6 საათს 10 წუთი აკლია.