შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-9 - უთარიღო


- ნინა: მაშ, თეატრი როგორ ეგონათო.
- ფილარმონია სავსებით სხვაგვარ შთაბეჭდილებას ახდენს.
- ცელმსი!
- შალვა აფხაიძე და Ko!
- კორნელი სანაძე! (2-ჯერ).
- 19 მაისი.
- ვ. წულიკიძე, პ. კაკაბაძე - ისინი გაურბიან ჩემთან ლირიკის შესახებ საუბარს...
- ჰონორარის შესახებ „ხოხლოვი“. იზვესტია - 2 აპრილი.
- ძიძიგური შოთა თუ კაკო - ახალ ტალღას ლექსებისას ველიო.
- რჩეული ლირიკა!