შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-6 - უთარიღო


ფოტოს საკითხი.
გადაღებისათვის საჭიროა დღის სინათლე. შეხვედრა კი მოხდება საღამოთი. ამიტომ საჭიროა ძლიერი განათება და სხვა სპეციალური საშვალებები.
1. ფოტო ლიტფონდის. 2. ფოტო სახკინმრეწვის. 3. ფოტო ჩლაიძის. 4. ფოტო უნივერსიტეტის. 5. ფოტო გაზ. „კომუნისტის“. 6. ფოტო „Заря“-სი. 7. კერძო ფოტოები.

მხატვრების საკითხი.
საჭიროა მხატვრებმა დახატონ [ესკიზები და] სხვადასხვა მომენტები: გველესიანი, ქეთო მაღალაშვილი, ჩუდეცკი, ციმაკურიძე, იაკობ ნიკოლაძე, მესხი, გურრო.

რადიო გადაცემის საკითხი.
ბახტაძესთან და პოლიო აბრამიასთან.

გუნდის საკითხი.
არის თუ არა გუნდი უნივერსიტეტში?

პრესის საკითხი.
„კომუნისტი“, „ახალგაზრდა კომუნისტი“, „Заря“, „ლიტ. საქართველო“.