შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-483-4 - უთარიღო


კახაია გიორგი. ვეტ-ექიმი.
ხორცის საკანტროლო სადგურებში (ყოველ ბაზარშია).
ვეტ-სამმართველო. კვესიტაძე.
მინსახკომი. ხოშტარია (კომისიაში). ბეჭვაია (ოთხის შემდ.). კამოს ქ. 9. 37-41.
4 წელიწად. სვანეთში. 18 წლის სტაჟი.

ამხ. ჭუმბურიძესთან მოვიდესო - მასთან ერთად.
ტფილისში შეუძლებელია და ახლო სადმე რაიონშიო, უსათუოდო.
Начальник  - распределения и подготовки кадров.