შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-481-5 - უთარიღო


„სვანეთი“.
1. „Да зальется смолой“ - частый припев.
კუპრი გადესხას იმას. წვიმას.
კუპრი გადესხას იმას. წვიმას. სიმმას.
კუპრი გადესხას იმას.
ბგ. ბღ.
განითგანაობს. ბანაობს. დანაობს.მიქანაობს. ნანაობს. ალვისტანაობს. ცისანაობს. ხანი ხანაობს. თეთრკანაობს. სანავოს.
ხიდი.
200 стихов.
5.600.