შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-12 - უთარიღო


1. გოსიზდატი. ც. ტ. ს.
2. გლავპოლიტარ. იპოლიტე ბახტ.
3. მე-5 სტამბა. ლევონ პოღოსოვი!
4. ოლია ოკუჯავას. 15-65. 15-65. Радре.

გადასაცემათ გალ. ტაბიძეს.