შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-579-9 - უთარიღო         იქნება ჩემი
იუბილეი მეშვიდე და -
          სამარადისო...

         დაიძვრის გემი -
ქარიშხალთა და სიმშვიდეთა -
         დილა‚ საღამო.