შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-555-5 - უთარიღო


I. პოეტისა და პოეზიის დანიშნულება [ქართული] გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედების მიხედვით.
II. დიდი სტალინის სახე გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაში.
III. გალაკტიონ ტაბიძის ლირიკის ძირითადი მოტივები.
IV. დიდი სტალინის ბავშობა და ყრმობა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის მიხედვით.
V. ახალი ადამიანის პრობლემა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.
VI. სოციალისტური მშენებლობის ასახვა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.
VII. ძველი და ახალი სოფელი გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.
VIII. კოლმეურნეობისათვის ბრძოლის ასახვა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.
IX. კლასთა ბრძოლის ასახვა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.
X. ბურჟუაზიული ურთიერთობის ასახვა გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში.