შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-531-2 - უთარიღო


რეგისტრაცია 7. წრეთ.
შესწორება. მწერალთა კავშ.
ბლუაშვილი. განსახკომი.

1. წიგნების ხელმძღვანელებისათვის.
2. განყოფილებების ჩამოსაყალიბებლად.
3. მწერალთა მივლინებისათვის.
4. საორგანიზაციო მუშაობისთვის.
5. ყველა საქციებთან თანაბრად.

1. სამხედრო კომისია ათვალიერებს.
2. ორ ნომერში ერთი...