შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-530-4 - უთარიღო


პირველი ტომი: 1. პორტრეტი, 2. გამომცემლობისაგან, 3. კრიტ. შენიშვნა; 4. ფაქსიმილე.
ლექსები, რომელიც ეხება: პოეზიას, მუსიკას, ქანდაკებას, მხატვრობას, ცეკვას, საზოგადოთ ხელოვნებას, ახასიათებს მას, როგორც ასეთს.

მეორე ტომი: ლექსები, რომელიც ეხება ბუნებას:

„გურიის მთები“: 1. გურიის მთები. 2. განახლდა გული. 3. დარიალისა ვ. კლდეებში. 4. ოჰ, ნუ იფიქრ., რომ მ. გრ. 5. მე ცის ვარსკვ. არ შევნატრი. 6. არასდროს ისე არ მენატრ. 7. ავგ. ბებელის გარდაცვ. გამო. 8. შორი გაზაფხული.

პირველი სიყვარული: 1. უსიყვარულოთ. 2. ჰორიზონტიდან ზენიტამდე. 3. უცხო მოგონება. 4. სინათლე.

ქარიშხლის შემდეგ: 1. ქარიშხლის შემდეგ. 2. მიმღერე რამე. 3. შავი ყორანი. 4. მგზავრის სიმღერა. 5. მივყვები საუკუნეს (70 გვ.) და სხვ.