შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-500-11 - უთარიღო


ჯახანენ. ზათქით გრიალებენ. გრგვინავენ. ქუხს. გუგუნებს. ბობოქრობს. სჭექსა.