შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-500-10 - უთარიღო


ქალების: რისიმე, თუნთულ, ფადიმე, ასიე, გული, პურიე, ნანული, ციური, სურიე.
მურად, შუხედი, მემედი.

1. ჩაის პლანტაციების პირველი თოხნა.
2. ევკალიპტი - რემონტი.
3. ციტრუსოვანი ხეების ირგვლივ შემორგვა.
4. ტუნგოს პლანტაციების გადაბარვა.
5. ვენახის მეორე დაბლობი.
6. ევროპ. ხეების საძირეების რგვა.
7. საგაზაფხულო ხვნა.
8. მარცვლოვანი კულტურის თესვა.
9. ცერცვოვანი კულტურების თესვა-რგვა.
10. კარტოფილის თესვა.
11. ბოსტნეულ-ბაღჩეულის თესვა-რგვა.
12. თამბაქოს რგვა.
13. ერთწლიანი ბალახების თესვა.
14. სასილოსე კულტ. თესვა.
15. ლობიოს თესვა შერევით.