შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-482-8 - უთარიღო


ძმაო მიშა!
[პუშკინის თარგმანის ამ სახით დაბეჭდვას არ გირჩევ; ავიღოთ თუნდაც პირველი ტაეპი. აქ დაცული არ არის ორიგინალის ლექსთწყობა. პუშკინი ჯვარედინი რითმებითაა, შენ თავისუფლად თარგმნი. სიტყვას „Горит“- ორი სიტყვით...]