შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-6 - უთარიღო


კოლხიდის ჭაობი.
თავდები. ვარცლა-ნავები. ჩალით დამოსილი ჭაობი. თუ ზაფხულია, კო­ღო­ები სწე­ვენ ქელეხს საცოდავი მგზავრის სისხლზე, თუ  ზამთარია, სიცივე უხ­ვრეტავს ძვალ­რბილს. მშრალი ადგილიც ძვირია, ცეცხლი მაინც დაინთოს კაც­მა (ეგნ. ნი­ნოშვილი).
„უსამართლობამ პალიასტომი დაღუპაო“ - ანდაზაა.