შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-1 - უთარიღო


1.  Унтер аллен гипфалн ист ру.
Под всеми вершинами есть покой.
2. Ин аллен випфельн ჰицрест ду кайнин лаут.
Во всех верхушках (деревья) слышишь ты никакого звука.
შუბერტი - ელეგიური მუსიკა.
შუბერტი - 2 იმეორებს „ვალტე, ვალტე“. ეს კი გიოტეს არ აქვს. შუბერტი.
გიოტემ ეს ლექსი დასწერა მოხუცებულობის დროს. მან იგი დასწერა თა­ვის საა­გარაკო სახლის კარებზე.
1887 - 1837 = 50. 50 лет.
1907 - 1837 = 70.

                                                                                       *
12 - დაუბეჭდავი ლექსები. 10 - ბლოკნოტები.

გორი... ტორი. ქორი - წნორი. შორი - ხბორი. გორი - ქ. სწორი - ორი. თქო­რი - ჭორი. ჯორი - ფლორი. მნორი.
„ცხორი“.
ვაჟა?
მინერალოგია.
ახალი მისამართებიდან.
ლიტ. საქართველო, მუშა - ახ. წელი და სხვ.