შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-631-10 - უთარიღო


ილია ბახტაძის წერილი.
იპ. ვართაგავას წერილი.
სურათი აკაკის საფლავზე. ტიჩ.
ს. მერკვილაძის მოძღვნა.
ს. ჭინჭველეიშვილის მოგონება.
ტაეპი ანდრო თევზაძის ლექსიდან.
აკაკის ლანდი.
მთაწმინდის მთვარე.
აკაკის გარდაცვალების გამო.
ხელნაწერი პოემისა აკაკი წერეთელი.
"მნათობის" ნომერი, სადაც დაიბეჭდა.
ფედერაციის ცალკე გამოცემა.
IV ტომში აკაკი.
გადაღებული უნდა იქნას სურათი აკაკის ძეგლთან.
გრატიაშვილი. ბაღათურია.

26 კომისრის ქუჩა №7 (ვარდის მოედანი). კეკელ.
ფიროსმანის (ყოფილი მალაკნის) ქ. №[41] №48. ტექმომარაგება აკადემიისა. მა­­ლაკ­ნის მოედნიდან ახლოა.