შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-617-13 - უთარიღო


- წავიდეთ...

- არა, ანტისა, ზემელზე ამ სიცხეში გულის ატანა?
- სა მივა ეი...

45.
ტელეფონები: ნადიას. პოეტების - 3-62-64. გოგის, ოთარის. ეგაძე - 3-00-40. ხვ., 22, ოთართან 2-ზე. 3-81-65.
3-30. 3-66-06. Хосроеву в 2 часа.

*
„დახუჭული თვალები“, „გრდემლი“, სალიტ. კრ., წიგნი II, გამოცემა ქართულ სიტყვა-კაზმულ მწერლობის საზოგადოების. 1912 წ., ტფ.
4625. ტაბიძე გ., ლექსები, ტ. I., ქუთაისი, ტუტკუ გვარამიას გამოცემა, "ძმობა"-ს სტამბა. 1914, კანი, XI , 191 გვ. [I] ჩართ. ფურც., პორტ. (21X14), 60 კ.
საჯარო; ქუთ. პედინსტ; ლენინის საჯარო, სალტიკოვ-შჩედრინი; აკადემ.
„სხივი“. ლიტ. მხატვრ. კრებული, ქუთაისი, გაზეთ „შრომის“ თანამშრომელთა გამოცემა. 1916 წ. ჩემი ლექსი „მთვარის ლანდები“.
ტაბიძე გ. Craine aux fleurs artistiques (1914–1917). ტფილისი, 1919 წ., კანი, 123 (3) გვ., (21X13) 25 მ., საჯარო, უნ.
რა კი ომი.

1. დიდი წიგნიდან... 2. პაციფიზმი. 3. წიგნი "რევოლიუციურ საქართველოს". 4. სხვადასხვა გამოცემებიდან.
ჭმუნვარება - 17.

ილიასადმი
და მიხარია, რო საფლავიდან დასძლიე მტერი.
X
12 საათზე სახლში.
12-მდე: ლიტფონდი, საბლიტგამი, ლომბარდი, ბიბლიოთეკა, ბანკი, პური.
და... 25 000.

Галактион Табидзе – Народный поэт Грузии.
Девять Грузинских Генералов.