შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-617-11 - უთარიღო


ოკტომბერი.

პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით.
მზამზარეული.
ის ოკტომბერი იყო ნამდვილი.
[ოკტომბერზე. იმ ოკტომბერს თვითონ მე დავესწარი].
ვისაც არ უნახავს.