შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-594-9 - უთარიღო


საღამოს მომწყობი კომისია
1. პორტრეტები ლიტოგრაფიისათვის (ფოტო).
2. აფიშა... 5 გამოფ...
3. ბილეთების განაწილების შესახებ.
4. ნიკოლაძის ბიუსტის გაკეთება სამგორში.
5. გამოფენა ოპერის თეატრში (კავშირი მხატვართა კავშირთან).
6. ჩარჩოები ექსპონატებისათვის.
7. დიქტი ოპერის თეატრისთვის.