შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-594-5 - უთარიღო


პრეზიდიუმში არ არიან ამორჩეულნი:
1. კვესელავა. 2. ჩხარტიშვილი (მინისტრი). 3. ჭინჭილაია. 4. ლეონიძე. 5. არავინ მხატვრებიდან. 6. არავინ კომპოზიტორებიდან.
არიან: აბაშიძე, გეგეშიძე, ჯავახიშვილი, დოლიძე, კოჟანოვი, კუპრაძე, მჟავანაძე, მუსხელიშვილი, ჩიქოვანი მ., ჩხიკვიშვილი დ.

*
1908. Карбелашвили М. <Пек.>. Разр. Шпион.
1908. „Голубые роги“.
1908. „Меоцнебе Ниамореби“.
1917. Соц.-демокр. и др.
1919. Crane aux fleur.
1921. Список писателей.