შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-6 - უთარიღო


1. სახელგამი (გადარიცხვა) და სხვ.
2. Заря - სომხ. და თათრული.
3. აკადემია - ფლური.
4. ოპერა - 1 იანვარი თუ...?
5. კუშაძე - (ახალ...).