შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-547-5 - უთარიღო


1. „ერთი მეორეს ბაძვითო, სახლი აივსო ნაგვითო“.
2. შუშურობს.
3. ფოსტალი.
4. მიფშუკული.
5. რაია? რატომ ამოიგვნეშე? ტორით. „მძლავრი“. საგებ-სახურავი. ფუტი. წევე კაი გამრეცხი ვიყო.
ტოფსიკა, ოყოჯირო. ოწვეთო. აი, გაზეთი. ურწმუნო. ჭამის ტომარა. კერიის ძირში...