შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-516-4 - უთარიღო


1. ცხენის ჩაბარება და გადაცემა.
2. მონოლოგი გადაკეთდეს ცალკე თავად.
3. გარკვევით: რა მოხდა 10 წლის განმავლობაში. აქ შეიძლება შეტანილ იქნას მონოლოგი ბერის.
4. შენელდეს სუფრების ამბები, გაძლიერდეს წიგნების ამბები.
5. უკანასკნელ ხანებს მიეცეს სიმშვიდის ხასიათი.
6. რაიმე სახე უნდა მიეცეს თამარისა და ავთანდილის შეხვედრას.