შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-516-2 - უთარიღო


* * *
ეს საკითხი ჯერ კიდევ გარკვეული არ არის... (Леонидзевчина) (ვიღაც მუშაობს თავდადებით. სიფრთხილე გვმართებს).
საჭიროა ვანები ფეხებისათვის.

- Эту пепельницу я должна взять...
- Почему?
– Потому что из ЦК люди пришли, а вам вот тарелочку (საინტერესოა, ვისი განკარგულებით მოხდა ეს ამბავი ან ეს ქალი... იჩენს... ქურდობა).

- „Заря“... დირეკტორი სტამბისა... ვინაა წიგნის კორეკტორი?