შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-515-9 - უთარიღო


ოდილ მანდი. ოდალ.
ლადო მაჭავარიანი - უბედურზე უბედური ადამიანი.