შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-515-8 - უთარიღო


ჩვენ ვეღარ შევხვდით... დრო [კი] რომ მიდის ნისლში და ქარში,
გრძნობს დღევანდელი გაზეთების შავი არშიით.

*
უდიდესი ყურდღება უნდა მიექცეს წიგნის გამოცემის ლამაზ მხარეს.
5.000; 5.000; 12.000 р.