შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-492-7 - უთარიღო


აგლიჯა.
მასალები. მასალები.
ტაბიძე.
ეს ოცი წელი.

*
და შევქმენი, რაც შემეძლო,
იმის მეათასედი.