შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-492-5 - უთარიღო


VIII. კაფე სამი პალმა.
კრებულში არ შევა.