1934

9 აგვისტო

გაზეთში „კომუნისტი“ გამოქვეყნდა სსრკ მწერალთა I ყრილობის დელეგატთა სია (საქართველოდან 22 მწერალი). მათ შორის არ იყო გალაკტიონი, რამაც მისი აღშფოთება გამოიწვია.