1933

ოქტომბერი

საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის – ფილიპე მახარაძის განკარგულებით გალაკტიონს გამოეყო ბინა კომუნალური ბანკის შენობაში, კრილოვის ქუჩაზე #10.

განცხადება ბაქრაძეს ბინა მისცენ II სართულზე
განცხადება ფილიპე მახარაძეს, ალაგმოს მეზობლის თავაშვებული მოქმედება _ 1934