1917

25 მარტი

გაზეთში „სოციალ-დემოკრატი“ (#2) გამოქვეყნდა გალაკტიონის სონეტი „ნიკოლაოზი“ (ათრობდა ხალხთა მწუხარება).