1917

იანვარი

გალაკტიონმა გაიცნო ქუთაისში ჩასული რუსი პოეტი - იგორ სევერიანინი. იწყებენ მუშაობას გალაკტიონის ლექსების რუსულ თარგმანებზე.  
გალაკტიონმა გადწყვიტა რუსული კრებულის გამოცემა ოლია ოკუჯავას წინასიტყვაობით, მაგრამ ვერ განახორციელა.