1913

* * *

გალაკტიონის ლექსის „გურიის მთები“ გამო ჟანდარმერიამ გაჩხრიკა გაზეთის „განთიადი“ რედაქცია და აკრძალა გაზეთის მთელ ნომერს.