1905

30 იანვარი

გალაკტიონი მონაწილეობას იღებს მოსწავლეთა არალეგალურ შეკრებებში, ძველი ციხის ნანგრევებში, კითხულობს ლექსს „პირველი მაისი“.