შუალედი - დან - მდე
 
 


სსრ სახელმწიფო გამომცემლობის დირექტორს


საქართველოს სახალხო პოეტის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გთხოვთ, 1957 წლის საგამომცემლო გეგმაში შეტანილ იქნას ჩემი ნაწერების მეცხრე ტომის გამოცემა. [საქართველოს] მთავრობის 1933 წ. ნოემბრის თვის სპეციალური [დადგენილების თანახმად დაბეჭდილია] დადგენილებით გამოცემულია შვიდი ტომი ნაწერებისა. გადაცემული მაქვს [დასაბეჭდათ VIII ტ.] უკანასკნელი IX ტომი მანქანაზე გადასაბეჭდათ.

გ. ტაბიძე

1956, 19 ივლისი