შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საქმეთა მმართველს – ამხ. გ. კავკასიძეს


საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ავადმყოფობისა და მძიმე მატერიალური მდგომარეობის გამო გთხოვთ, მომცეთ ა. წ. ივნისის თვის მეორე ნახევარის ხელფასი.

გ. ტაბიძე

1954, 18 ივნისი