შუალედი - დან - მდე
 
 


საქსარეწტყეკავშირის პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს – ამხ. ს. ი. ჯებაშვილს


საქართველოს სახალხო პოეტის, აკადემიკოსის –  გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


წყნეთში მთავრობის მიერ გამოყოფილ ზონაზე მთავრდება შენება ჩემის სახლისა. აკლია მხოლოდ აივნის დამთავრება, ამიტომ მჭირდება: 1. ფიცრები აივნისათვის – 24 მეტრი სიგრძისა და 12 მეტრი სიგანის; 2. ბოძები 4 – ექვს მეტრიანი და სხვ.

გ. ტაბიძე

1953, 9 ივლისი