შუალედი - დან - მდე
 
 


სსრ აჭარის სახელმწიფო გამომცემლობას


საქართველოს სახალხო მწერლის, მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მომავალი წლის გეგმაში შეტანილი იქნას ჩემი წიგნის „ოქრო აჭარის ლაჟვარდში“ მეორე წიგნის გამოცემა. პირველი წიგნი გამოვიდა 1944 წ. მეორე წიგნის სტრიქონებიც იმავე რაოდენობისა იქნება.

გ. ტაბიძე

1953, 3 ივლისი