შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


გთხოვთ, ჩემი წიგნის „რჩეული“-ს გამოსვლასთან დაკავშირებით გასწორებულ იქნას ჩემთან საბოლოო ანგარიში. თქვენის გამოანგარიშებით წიგნში არის 15492 სტრიქონი. [თქვენ] სტრიქონში მე ვთხოულობ 15 მანეთს, როგორც ამას იღებენ სხვა პოეტები თქვენგან, მით უმეტეს, რომ ჩემი წიგნი იბეჭდება თითქმის სამი წლის განმავლობაში და აღებული მაქვს 80.000 მანეთამდე... აღარაფერი მრჩება. ასეთ წიგნს კი ყოველთვის ვერ დავწერ (სახელგამი მე მაძლევს სტრიქონში 10 მანეთს).

გ. ტაბიძე

1945