შუალედი - დან - მდე
 
 


მწერალთა კავშირის თავმჯდომარეს – ირაკლი აბაშიძეს


გთხოვთ, გამოცემულ იქნას ჩემი ნაწარმოები „კავკასიონის ქარი“ – საქ. გასაბჭოების ოცი წლის თავისთვის.

გ. ტაბიძე

1941, 6 იანვარი