შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა „ფედერაცია“-ს


გთხოვთ, ჩემი წიგნის „ოქტომბრის სიმფონიის“ ჰონორარის ანგარიშში გამომიწეროთ 300 (სამასი) მან.

გ. ტაბიძე

10/VI-33