შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა „ფედერაცია“-ს


გთხოვთ, თქვენ მიერ გამოსაცემად მიღებული წიგნის „ოქტომბრის სიმფონია“-ს ჰონორარის ანგარიშში გამომიწეროთ 300 (სამასი) მანეთი.

გ. ტაბიძე

28. IV. 33 წ.