შუალედი - დან - მდე
 
 


ა/კ რადიო გადაცემის სამხატვრო-სალიტერატურო სექციას


ვინაიდან ჩვენ მიერ დადებული ხელშეკრულებით დადებული ვადა საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ სავსებით დამემთავრებია მასალა ოქტომბრის 15 წლის თავის[ათვის] აღსანიშნავად გთხოვთ ეს ვადა გაგრძელებული იქნას კიდევ [ერთის] ორის თვით, დღიდან ამ განცხადების შემოტანისა. ათ დღეში შეუძლებელი აღმოჩნდა პოემის სავსებით დამთავრება, და ამჟამად მე ვმუშაობ მის საბოლოო მონტაჟზე. თუ ამ ვადაში მასალა არ მექნა მზად, მე გადავიხდი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ თანხას.

გ. ტაბიძე

24 მაისი, 1932